Mga Kailangan sa Lubos na Pag-Galing

Ang mga sumusunod ay mahahalagang payo na kinakailangan upang lubusang gumaling:

 

1. Tamang Gamot

Kahit gaano katagal uminom ng gamot, kung hindi ito angkop sa kagalingan ng karamdaman, mahirap umasang gagaling.

Halimbawa: Kung ikay ay nag maintain ng gamot sa diabetes, huwag asahan na ikaw ay gagaling. Ang maintenance ay upang mapangalagaan lamang ang iyong karamdaman. Kinakailangan mong pagalingin ang iyong diabetes, hindi alagaan lamang ito.

 

2. Kagustuhang Gumaling

Sundin lahat ng payo. Gawin ang mga dapat at iwasan ang mga ipinagbabawal. Kinakailangan na bukal sa kalooban ang kagustuhang gumaling.

 

3. Humingi ng Tulong sa Diyos

Walang gamot na perpekto. At hindi natin hawak ang buhay ng tao. Tanging Diyos lamang ang may kakayahan na lubusang magpagaling. Kinakailangan nating Humingi ng awa sa Diyos.